توجـه ! اگر موقعه ورود از شما رمز خواست
☆جلوی اسـم خود عـدد اضافه کنید☆
☆ برای مـثال : سامان 19 ☆
☆ Sєơ Bɣ: ѕαмαи ☆
☆ www.parinazchat.com ☆


بستن اين پنجره [X]
به پریناز چت خوش آمدید ادرس های زیر رو یاداش کنید ادرس های بدون فیلتر پریناز چت

www.parinazshoma.ir
www.parinachatt.ir
www.parinagroup.ir
☫ پاینده باد پریناز چت ☫